Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami

Nasza szkoła przyjęła zaproszenie od Szkoły Podstawowej w Głobikowej i przyłączyła  się do akcji Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami.  

Celem tej akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości na  temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i  ich rodzinom. Jako placówka oświatowo – wychowawcza jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując kilka symbolicznych zadań w klasie  pierwszej  pod kierunkiem Pani Jolanty Kurcz.

 

- Zapoznaliśmy uczniów z tematyką akcji oraz o tym, czym jest autyzm.

- Ubraliśmy się na niebiesko.

- Przygotowaliśmy gazetkę pod hasłem akcji Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami.

- Przygotowaliśmy prace plastyczne w formie odbitych niebieskich dłoni na kształt motyli oraz postaci motyli wykonanych według inwencji własnej uczniów.

- Informacje o  akcji zamieściliśmy na stronie szkoły.

 

 

Pedagog szkolny