Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dzisiaj wielka jest rocznica -

Jedenasty Listopada!

Tym, co zmarli za Ojczyznę,

hołd wdzięczności Polska składa.

 

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa. Dzień ten przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.   Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego (akcja „Szkoła do hymnu”).

 

Podczas akademii uczniowie z klas IV,VII i VIII przypomnieli 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. W trakcie uroczystości można było usłyszeć piękne utwory muzyczne, w wykonanie których włączyła się cała społeczność szkolna, oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

Wydarzenie  zakończyło się przemówieniem dyrektora pana Stanisława Wójtowicza, który mówił o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii.

Cieszymy się, że występ młodych wykonawców, którzy włożyli wiele wysiłku
w przygotowania, spotkał się z dużym aplauzem zarówno ze strony ich kolegów jak
 i nauczycieli.

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

                                       Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą

Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!

 

 

Renata Wadas

Halina Wąsik

Jerzy Wojnarowski