Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

Zaproszenie na Mszę Świętą polową

                               1 września 1939 r. o godz. 4.45 Niemcy, bez wypowiedzenia wojny, wtargnęły w granice Polski. Doskonale wyposażona armia niemiecka dysponowała prawie dwukrotną przewagą w liczbie żołnierzy, wielokrotną w broni pancernej i lotnictwie. Do uderzenia na Polskę Niemcy skierowali 1 mln 850 tys. żołnierzy. Polacy wystawili do walki 950 tys. żołnierzy. W trwających 5 tygodni walkach Wojsko Polskie wykazało wiele bohaterstwa, m.in. podczas obrony Westerplatte, Helu, Warszawy, Modlina i Lwowa oraz w bitwach nad Bzurą i pod Mokrą. 17 września walczącym oddziałom polskim "cios w plecy" zadała wkraczająca Armia Sowiecka. Ostatnim akordem wojny była bitwa pod Kockiem rozegrana w dniach 2-5 października. Kampania wrześniowa zakończyła się całkowitą klęską Polski i rozpoczęła okres okupacji.

 

                Były to w historii Polski, a więc i Siedlisk - Bogusz dni mroczne, kiedy walka
o przetrwanie wydawała się nie mieć końca, a jednak nadzieja na kres udręki była silniejsza niż ból i strach.

                             Nasze tereny zostały gorzko doświadczone podczas wojny.Mroczny czas okupacji hitlerowskiej pozostał w pamięci wszystkich osób, którym przyszło żyć, pracować, dorastać w tych „ nieludzkich” okolicznościach.  Niestety jest ich coraz mniej, którzy chcieliby się z nami, młodym pokoleniem, żyjącym
w dobrobycie i nie wiedzącym co to bieda i strach przed następnym dniem, podzielić swymi gorzkimi wspomnieniami. Wszyscy byli bohaterami, bezimiennymi śmiałkami, którzy za codzienną, uporczywą walkę przeciwko barbarzyńskiej władzy, za obronę godności, prawdy i ojczyzny, albo choćby przyzwoitej egzystencji, płacili zdrowiem, życiem i traumą swoich bliskich.Chcemy, żeby pamięć o nich przetrwała. Dlatego też powstał nasz projekt, który jest tylko małym hołdem złożonym wszystkim, którzy zginęli w czasie okupacji
i tym, którzy pomimo tragizmu przetrwali, mieli siłę i wiarę w przyszłość.

Uczniowie gimnazjum w roku 2014 realizowali projekt

OCALIĆ PAMIĘĆ –

...OBESCHŁY ŁZY...

TRZEBA NADAL ŻYĆ

Tym samym przypomnieli  spotkania modlitewne  po II wojnie światowej w miejscu,  na którym zginęło 23.09.1945r. 46 osób, a o którym wspomina ks. Karol Kawula.

W tymroku jest to już 10 msza polowa.