Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

Bezpieczna Szkoła

Wykaz instytucji do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Instytucja Adres Telefon
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębicy ul. Parkowa 28 14/670 24 60
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Dębicy ul. Parkowa 28 14/680 31 21
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Straszęcinie Straszęcin 14/680 36 00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Brzostku,  ul. Mysłowskiego 7 14/683 03 77
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Brzostku ul. Mysłowskiego 7  
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy ul. Gawrzyłowska 31 14/670 33 42
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży   116 111
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa   800 100 100