Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023  - Planowane dni wolne oraz wolne od zajęć edukacyjnych.