Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

PSO

Przedmiotowe zasady oceniania rok szkolny 2023/24

Lp Przedmiot pobierz (pdf) Klasy
1 Religia pobierz                
2 J. polski  pobierz - - - IV V VI VII VIII
3 J. angielski  pobierz I
II III IV V VI VII VIII
4 J. niemiecki  pobierz -
-
-
 -  - -
VII VIII
5 Muzyka  pobierz                
6 Plastyka  pobierz                
7 Historia  pobierz       IV V VI VII
VIII
8 WOS pobierz               VIII
9 Przyroda pobierz       IV        
10 Geografia pobierz          V  VI VII
 VIII
11 Biologia pobierz          V  VI VII  VIII
12 Chemia  pobierz             VII  VIII
13 Fizyka  pobierz             VII  VIII
14 Matematyka   - - - IV V VI VII VIII
15 Informatyka pobierz I II III IV V VI VII VIII
16 Technika  pobierz - -
- IV  V VI -
-
17 WF  pobierz       IV V VI    
18 EDB pobierz               VIII
19  Ed. wczesnoszkolna kl. 1
 pobierz                
20  Ed. wczesnoszkolna kl. 2
 pobierz                
21  Ed. wczesnoszkolna kl. 3
pobierz                

Autor: Krzysztof Dziedzic