Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

Wagi ocen

WAGI I KATEGORIE OCEN

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLISKACH - BOGUSZ

Kategoria ocen

Symbol

Waga

Opis

Kod

Kolor

Bieżące

B

1

- Czytanie

- Przygotowanie do zajęć

- Zadanie domowe

- Zeszyt przedmiotowy

Cz

Pdz

Zd

Zp

czarny

Aktywność

A

2

- Aktywność na lekcji

- Ćwiczenia komputerowe

- Doświadczenia

- Karta pracy

- Ortografia

- Prace praktyczne

- Prace dodatkowe

Al

Ck

Doś

Kp

Ort

Pp

Pd

czarny

Kartkówka

K

3

- Kartkówka

- Test sprawnościowy

Kart

Ts

zielony

Odpowiedź ustna

O

4

- Odpowiedź ustna

- Recytacja

Odp

Rec

niebieski

SPRAWDZIAN

S

5

- Konkursy i olimpiady

- Praca klasowa

- Sprawdzian

- Test

Kio

Pkl

Spr

T

czerwony

 

 

Artykuły