Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

Koło regionalne

 

W I T A M Y !

 

KOŁO REGIONALNE

Szkoła Podstawowa w Siedliskach-Bogusz

 

„… NIE MA DRUGIEJ TAKIEJ ZIEMI NA ŚWIECIE …”

                                                                                        Stanisław Sojka

  

           We współczesnym świecie pełnym pośpiechu i zgiełku, świecie, w którym nieustannie za czymś gonimy, nasza mała ojczyzna staje się azylem - miejscem wyciszenia, zatrzymania, uspokojenia. W rodzinnym domu, w kontakcie z przyrodą, podczas fizycznej pracy na wsi zyskujemy nową wewnętrzną energię i budujemy w sobie pragnienie pełnego, wartościowego życia.
           Czy znamy dobrze nasz region, jego najpiękniejsze zakątki, najcenniejsze zabytki, najciekawsze legendy, wartościowych ludzi...?


Celem koła jest:

  1. Zaznajamianie z historią, kulturą, walorami krajoznawczymi rodzinnej wsi i regionu.
  2. Ukazanie związków między ważnymi wydarzeniami w dziejach Polski, a dziejami lokalnymi i historią rodziny.
  3. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością oraz dniem dzisiejszym swojej wsi i regionu.
  4. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z historią lokalną.
  5. Kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, potrzeby pielęgnowania tradycji rodzinnych.

Opiekunem Koła Regionalnego jest Renata Wadas.

 

 

 

 

 

Drzewo genealogiczne, czyli w poszukiwaniu przodków

 

             Genealogia to coś, co pociąga i małych, i dużych. Niektórzy drzewo genealogiczne robią w szkole (tak jak klasa VI) i od tego zaczyna się ich przygoda z poznawaniem kolejnych przodków. Inni zaczynają poszukiwać sami z siebie - często już jako dorośli. Drzewo genealogiczne wizualnie wcale nie musi przypominać drzewa. Z reguły rozgałęzień jest tyle, że - prędzej czy później - jak rozłożysta roślina jednak wygląda.

Śledzenie swoich korzeni, genealogia rodzinna to coś, co pociąga od zawsze i będzie zawsze interesować. Z czystej ciekawości chcemy sprawdzić, jak bardzo uda nam się cofnąć, ile pokoleń wstecz jesteśmy w stanie poznać. Jesteśmy ciekawi, czy w naszych żyłach nie płynie krew dawnych władców. Dzieci są ciekawi tego, jak mieli na imię ich pradziadkowie i inni krewni - często zaczątkiem poszukiwań jest np. imię dziecka, które nosi także ktoś inny w rodzinie. Zazwyczaj bez problemu jesteśmy w stanie cofnąć się do pokolenia pradziadków, dalej jest już trudniej.

 

 

 

PAMIĘTAMY !

 

 Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył go na 1 listopada papież Grzegorz IV - w 837 roku.

1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.

Dlatego też  25 października wybraliśmy się na cmentarz. Troszkę posprzątaliśmy oraz zapaliliśmy znicze na grobach m.in. saperów, księdza Karola Kawuli, Jana Zdziarskiego, Klemensa Rutowskiego, a także Włodzimierza Bogusza, który zginął w roku 1846 w wieku 14 lat.

W drodze powrotnej do szkoły zatrzymaliśmy się przy pomniku - głazie narzutowym z tablicą upamiętniającą mieszkańców Głobikówki i Siedlisk - Bogusz pomordowanych przez hitlerowców
w 1944 r.

 

 

 

„Wiadomości Brzosteckie” źródłem wiedzy o regionie!

 

                        „Wiadomości Brzosteckie” są z nami już blisko 30 lat.

W naszej szkolnej bibliotece znajdują się prawie wszystkie numery tej gazety – nawet te czarno-białe.

Z dużym zainteresowaniem uczniowie przeglądali kolejne numery, odnajdując znajome twarze i miejsca. Stwierdzili także, że WB są doskonałym źródłem wiedzy o naszym regionie.

Na pewno jeszcze nie raz  z dużym  zainteresowaniem przeczytają naszą gazetę. A może pokuszą się o napisanie artykułu?

 

 

 

 

               Dawnych wspomnień czar! 

 

                        Siedliska-Bogusz i najbliższe okolicy mają bogatą przeszłość. Wiele w naszej miejscowości się zmieniło. Można doskonale wszystkie te zmiany zaobserwować na starych i nowych fotografiach.   Dlatego też powstała przygotowana przez uczniów wystawa fotograficzna „Moja mała Ojczyzna”.Mozna zauważyć można, jak bardzo zmieniły się Siedliska na przestrzeni lat. Wzbudza ona duże zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli.

 

        Uczniowie przygotowali również gazetkę ścienną, która przedstawia patronów roku 2020: św. Jana Pawła II, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena, Leopolda Tyrmanda. W 2020 roku świętować będziemy także 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz 100. rocznicę Zaślubin Polski z morzem w Pucku.

 

 

                                                                         

 

                                                    Szkoła dawniej i dziś

 

                    Na kolejny już miesiąc szkoła przeniosła się do naszych domów. Jest to dla nas wszystkich ciekawe doświadczenie. Nikt, nawet w najśmielszych snach, nie

przewidział takiej sytuacji.  Prace naszego Kółka również przeniosły sie do naszych domów. Brak nam wycieczek i wspólnych dyskusji.

Jednak nasze działania tyrwają nadal - odwiedziliśmy wirtualnie Park Historyczny w Bliźnie, spacerowaliśmy po gminie Brzostek, poznawaliśmy dawne i obecne zwyczaje świąteczne. 

Zuzia: " W tym roku Święta Wielkanocne obchodziliśmy w inny sposób dlatego, że  nie uczestniczyliśmy w Nabożeństwach. W wielką Sobotę nie święciliśmy pokarmów. Niedzielę Wielkanocną i drugi dzień świąt spędziliśmy w domac , oglądając transmisje Mszy Święte w telewizji. Spędzaliśmy te Święta w małym gronie rodzinnym, bo nie można było odwiedzać rodziny i przyjaciół ".

 

Popracowaliśmy też  naszą wyobraźnią - powstały prace pokazujące  szkoły w przyszłości - może tak będą  wyglądały i funkcjonowały w przyszłości!

Piotr

•Szkoła będzie unosić się w powietrzu. Najdłużej lekcje będą trwać do 14:30. Uczniowie będą latać samolotami do szkoły. Zamiast zeszytów będą tablety. Na w-fie będziemy grać na kinecie. Uczniowie będą mieli cały czas na 12:00.

 

•Zamiast boiska będzie magiczna podłoga, na której będą się wyświetlały filmy. Każdy uczeń po ukończeniu szkoły dostanie laptopa. Na obiad będzie zawsze szwedzki stół, na którym będą: mięsa, soki, zupy itp. Zamiast schodów będą ruchome schody.

 

Paweł

 Myślę, że w przyszłości szkoły mogłaby być podobna do dzisiejszej, lecz wszystkie przedmioty odbywały by się w komputerach, przez co uczniowie byliby bardziej zadowoleni. W komputerach pisalibyśmy wszystkie kartkówki, sprawdziany i inne testy.

 

 

 

 

                               Międzynarodowy Dzień Strażaka 2020

        Dzień Strażaka, to międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja. To nie przypadkowa data, bo wypada w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. Właśnie on jest patronem gaszących pożary. Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe w Polsce od 2003 roku. Świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

      W naszej miejscowości również  funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Należą do niej druhowie, którzy nie szczędząc sił pomagają wszystkim potrzebującym.

        Historia naszej "Straży Ogniowej" jest bardzo ciekawa. Dlatego też Natalia Straciło i Julia Kalita korzystając z informacji zamieszczonych na stronie OSP http://ospsiedliskabogusz.manifo.com/historia-strazy , przybliżają nam wybrane przez siebie fragmenty tej historii. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na w/w stronę. Znajdziecie tam jeszcze więcej ciekawych informacji oraz archiwalnych zdjęć.

 

              Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz  została zawiązana przy Kółku Rolniczym przez prezesa tegoż Kółka dr Witolda Lewickiego, sekretarza Władysława Gawrońskiego i ks. administratora Jana Palkę w roku 1907. Początkowo  OSP liczyła 20 członków czynnych.

Używane mundury zakupiono w Pilźnie – składały się z bluzy i hełmów. Pasy zrobiono we własnym zakresie, wykonał je druh  Michał , materiał na nie sprowadzono
z Radymna. 4 linki, 16 toporków, 2 zatrzaśniki sprowadzono ze Świątnik. Czapki uniformowe i szpadę dla naczelnika sprowadzono ze Lwowa z Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwszy raz w nowych mundurach strażacy wystąpili  podczas Wielkanocy przy Bożym Grobie – 14 i 15 kwietnia 1911 roku.

Następna okazja do zaprezentowania się miała miejsce w dzień Bożego Ciała – 11 czerwca 1911 roku. Od tego czasu Ochotnicza Straż Pożarna występowała paradnie
w każde większe święta kościelne i państwowe.

Na dzień 5 maja 1911 roku zwołano pierwsze zebranie OSP  z ćwiczeniami wodnymi i rozdzieleniem oddziału na poszczególne grupy:

-   oddział ratunkowy, którym dowodził druh  Józef Wilczyński;

-  oddział sikawkowy, dowodził nim druh  Jan Śliwa (kowal).

   Pierwszy alarm pożarowy po zorganizowaniu OSP w Siedliskach-Bogusz był do pożaru stajni i stodoły szkolnej.

W sierpniu 1914 roku wybuchła I wojna światowa, na którą poszli prawie wszyscy druhowie.

            W latach 1925- 1926 nie urządzano żadnych ćwiczeń ani występów. W maju 1926 roku miał miejsce incydent z „rozwiązaniem straży”. Kiedy przyszło zapytanie ze Starostwa w Pilźnie do Zwierzchności Gminnej w Siedliskach-Bogusz, czy istnieje OSP, ówczesny wójt Stanisław Chodur wezwał naczelnika OSP Jana Kordelę, który mu oświadczył, że OSP została rozwiązana, a na pytanie, czy powiadomił odpowiednie instytucje, stwierdził,  że mieniem po straży nie będzie się zajmował. Wójt wraz
z Sekretarzem Gminy Stanisławem Synowieckim rozpytywali pojedynczo członków OSP o rozwiązanie, czym wszyscy byli zaskoczeni
i o niczym nie wiedzieli. W wyniku tej interwencji Zarząd OSP porozumiał się i nie doszło do rozwiązania, lecz dokonano wyboru nowego naczelnika, którym został druh Stanisław Kurcz. W tym tez czasie doszło do odłączenia się Ochotniczej Straży Pożarnej od Kółka Rolniczego i przejścia OSP na własny statut.Prezes Irzyk z powodu różnych zajęć ustąpił z funkcji, a nowym prezesem został Wojciech Prokuski. Czynnych członków oddział liczył 11.

     Zaczęto też myśleć o sprzęcie, odrestaurowano sikawkę, zrobiono 4 bosaki i naprawiono toporki. W 1927 roku zakupiono 30 metrów węża tłocznego i 4 metry węża ssawnego za łączną sumę 260 zł. W 1928 roku miała miejsce pierwsza lustracja po wojnie dokonana przez starszego instruktora Antoniego Mikułę. Po tej lustracji Kółko Rolnicze zażądało zwrotu sprzętu i gotówki od OSP.

               25 stycznia 1931 roku zatwierdzono nowy statut OSP w Siedliskach-Bogusz. Naczelnikiem wybrano po raz drugi druha Kurcza Stanisława. Zaczęto myśleć o nowej sikawce. W tym celu wysłano naczelnika Kurcza do Krakowa, aby wybrał odpowiednią i zgodził cenę, co uczynił.

W dniu 3 października 1931 roku OSP w Siedliskach-Bogusz brała udział w pogrzebie swojego założyciela dr. Witolda Lewickiego.

     W dniu 4 lipca 1936 roku sekretarzem OSP w Siedliskach-Bogusz wybrano druha Franciszka Radwańskiego, na tym zebraniu na wniosek naczelnika druha Synowieckiego  postanowiono sprawić sztandar. Wybrano druhów  Franciszka Radwańskiego i Michała Synowieckiego, aby się tym zajęli.
Po rozpatrzeniu wielu ofert postanowiono zwrócić się do pani Heleny Radwańskiej o wyhaftowanie sztandaru, na co Ona się zgodziła. Materiały na sztandar zakupiono
 w Krakowie, projekt plastyczny wykonał Antoni Kudłacz student Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie.

      30 lat od założenia, 14 stycznia zamówiono frędzle, zatrzaśniki i okucia do sztandaru a 8 lutego ustalono nazwiska osób, które maja być ryte na gwoździach pamiątkowych. Z początkiem kwietnia zaczęto rozsyłać zaproszenia i gwoździe na poświęcenie sztandaru, które wyznaczono na 6 maja 1937 roku. Poświęcenia dokonał ks. kanonik Wojciech Bukowiec przy asyście ks. katechety  Jana Chmioły. Obecni na poświęceniu byli m.in. instruktor powiatowy druh Michał Szarama, Naczelnik Rejonu – druh Jan Szybowicz oraz straże pożarne: OSP Brzostek, OSP Nawsie Brzosteckie, OSP Januszkowie, z powiatu Ropczyckiego - OSP Mała, delegacje z Sowiny i Brzezin. Radość i zapał wszystkich był wielki.

                     10 kwietnia 1939 roku w Poniedziałek Wielkanocny po nabożeństwie rannym odbyła się przed szkołą manifestacja patriotyczna całej parafii przed zbliżającą się wojną. W dniu 7 maja święto św. Floriana - patrona straży zamówiono mszę, na której strażacy złożyli uroczyste przyrzeczenie. Wielkimi krokami zbliżała się wojna .

                   1 września 1939 roku rozpoczęła się druga wojna światowa. Okupant niemiecki  w Generalnej Guberni zlikwidował wszystkie struktury  Ochotniczych Straży Pożarnych, podporządkowując je policji. Po wkroczeniu wojsk niemieckich wśród strażaków panowała dezorientacja, co mają robić ze sprzętem i mundurami. Dopiero po powrocie prezesa druha Molika z ucieczki postanowiono zebrać cały sprzęt oraz mundury i przechować w bezpiecznym miejscu, na które wybrano gospodarstwo druha Franciszka Radwańskiego.

               Wyzwolenie przyszło w styczniu 1945 roku, po powrocie z wysiedlenia mieszkańcy zastali same zniszczenia. Spustoszenia były ogromne, sprzęt strażacki zniszczony, niewiele ocalało: jedna sikawka bez węży ze zniszczonym podwoziem kilka hełmów, toporków. Nikt nie myślał wtedy o naprawie sprzętu, każdy był zajęty zapewnieniem dachu nad głową i bytu swojej rodzinie .

                    Jednostka od początku swojego istnienia aktywnie brała udział w akcjach ratowniczych: pożary, klęski żywiołowe, a także w różnych zawodach sportowo–pożarniczychW 1983 roku strażacy OSP Siedliska-Bogusz z własnej inicjatywy podarowali materiały i podjęli się wyremontować popadający w ruinę pomnik Grunwaldzki wzniesiony przez społeczeństwo Siedlisk w 1910 roku dla upamiętnienia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

            18 czerwca 1978 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Domu Strażaka.

W 2007 roku obchodzono setną rocznicę powstania OSP w Siedliskach-Bogusz, dlatego przygotowano uroczyste obchody jubileuszowe. Na walnym zebraniu
w styczniu 2007 roku wyznaczono datę 1 lipca jako dzień obchodów stulecia OSP w Siedliskach-Bogusz.

W 2017 roku obchodzono 110 rocznice powstania OSP w siedliskach-Bogusz obchodzono wtedy uroczyste obchody jubileuszowe.

 

 

Małe jest piękne

 

              Od września 2019 roku pracowaliśmy nad najważniejszym założeniem programu – mini przewodnikiem.

W czasie nauki zdalnej kontaktowaliśmy się meilowo oraz przez Messengera i Microsoft Teams. Nie było to łatwe. Ale daliśmy radę. Dzięki temu mogła powstać  mała broszurka traktująca o przeszłości i najważniejszych zabytkach Siedlisk-Bogusz i Głobikówki. (Zdjęcia w galerii)

 

 

Czy znasz swoją miejscowość?

 

 

Podsumowaniem pracy był quiz „Czy znasz swoją miejscowość?” składający się z pytań dotyczących znajomości przeszłości Siedlisk-Bogusz i Głobikówki.
Uczniowie przygotowywali się do niego korzystając z publikacji ks. Bogdana Stanaszka „Brzostek i okolice” oraz i informacji pozyskanych podczas pracy na kółku.

 

                      Quiz odbył się na ostatnich zajęciach, uczestniczyło w nim 14  osób. Nagrodami dla najlepszych znawców naszej przeszłości były książki ufundowane przez opiekuna kółka -Renatę Wadas.  (Zdjęcia w galerii)

 

 

I to już koniec przygody z Kołem Regionalnym

 

Pomimo trudności związanych z pandemią szczęśliwie dotarliśmy do końca roku szkolnego. 

Większość zaplanowanych działań udało się zrealizować. Niestety w wyniku zamknięcia szkół, wywołanych pandemią koronawirusa, nie odbyły się wszystkie planowane wycieczki, nie powstała także broszura mieszcząca wspomnienia wojenne starszych mieszkańców. Skupiono się przede wszystkim na głównym celu innowacji  - mini przewodniku. Zatem można stwierdzić, że najważniejszy cel został osiągnięty.

Poprzez realizację  tego programu uczniowie mogli poznać własne „korzenie”.

Efekty, które osiągnięli to m.in.: 

  • znajomość historii,  zabytków, miejscpamięci narodowej,  znaczących postaci
  • poszanowanie tradycji, osiągnięć i pracy innych ludzi, w tym dawnych pokoleń,
  • posługugiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno –komunikacyjnymi
  • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
  • efektywna praca w zespole.