Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz

RODO

Kontakt:

Inspektor Ochrony Danych: Dorota Gliwa

adres e-mail:                          iodcuw@brzostek.pl

Nr telefonu:                            14 6830376

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z dziennika elektronicznego

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Polityka prywatnosci

Klauzula - nauka zdalna 2020

Klauzula zadania statutowe szkoły